Case

Afkoeling van de vastgoedmarkt in 2023, nog kopen of niet?

De klassieke vastgoedmarkt zit momenteel in wat minder goed weer. De snel gestegen rente en lange periode van torenhoge inflatie zorgden ervoor dat de ontleningscapaciteit van de woonkoper sterk daalde en de vastgoedprijzen sterk toenamen. Er is dus zeker sprake van een (weliswaar beperkte) afkoeling van de vastgoedmarkt over 2023.

Is een investering in vastgoed momenteel dan wel nog een goed plan? Naar ons inzicht zeker wel. Investeren in vastgoed is en blijft een uitstekende manier om passief inkomen te genereren en zo financiële zekerheid op te bouwen.

Wij baseren onze inzichten o.a. op specifieke tendensen en opportuniteiten:

  • In Vlaanderen is de kans op een brede wooncrisis zoals in Nederland reëel. De huurmarkt is bijzonder krap en zal de komende maanden nog verder onder druk komen. Woonkopers hebben vandaag dan wel minder mogelijkheden, doch blijft de noodzaak aan huisvesting uiteraard toenemen. Dit heeft als gevolg dat de huurprijzen van kwalitatief vastgoed sterk zullen stijgen. Wanneer u vandaag investeert mag u de komende jaren toenemende huurrendementen verwachten.
  • De gestegen rente is een relatief gegeven. Wanneer we de rente op hypothecaire leningen (vandaag om en bij de 4,3% op 20 jaar) in een historisch perspectief plaatsen is deze eigenlijk nog steeds bijzonder laag. Het is dan ook niet zozeer de hoogte van de rente die een probleem is, maar eerder de snelheid waarmee de rentecurve is gewijzigd. De markt kreeg als het ware geen tijd om zich aan te passen aan de gewijzigde rentesituatie. Door te lenen voor uw onroerende investering creëert u vandaag nog steeds een financiële hefboom die uw rendement ten goede komt. Wie vandaag leent aan een variabele rente legt trouwens voor de ganse looptijd de winstmarge voor de bank vast op zijn lopende krediet. Deze marge is vandaag uiterst laag!
  • De vastgoedmarkt heeft meerdere investeringssegmenten. Sommige segmenten zoals studentenhuisvesting en “future proof”-vatgoed kampen vandaag met grote tekorten. Een markt waar de vraag groter is dan het aanbod biedt natuurlijk mooie investeringsopportuniteiten.

Meer weten over de mogelijkheden in uw situatie?

Contacteer ons