Case

Drie tips om uw vermogen in tijden van hoge inflatie veilig te stellen

Laat de torenhoge inflatie uw financiële toekomst niet belemmeren!

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie in 2022 uitkomen op 6,2% volgens het federaal planbureau. M.a.w, indien u op 1 januari 2022 een bedrag van 100.000 euro op uw bankrekening had heeft dit tegen einde december nog een waarde van 93.800 EUR. Niet leuk als u weet dat om deze 100.000 euro netto gespaard te krijgen heel wat inspanning heeft gekost.

Hoe kunnen we ons hiertegen beschermen?

Investeer in inflatiebestendige activa
Wanneer er een hoge inflatie heerst is het uiteraard verstandig om uw vermogen onder te brengen in activa die deze inflatie volgen. Zo zijn er niet al teveel, doch de meest veilige investering die u deze bescherming kan bieden zijn nog steeds onroerende goederen. Vastgoed is immers niet meer dan de combinatie van grond, materiaal en arbeid, waarvan de factor arbeid gelinkt is aan de index (inflatie) en reeds meer dan 50 tot 60% van de waarde van vastgoed vertegenwoordigd.

Leen je rijk!
Hoewel we allen werden opgevoed met het idee van zo weinig mogelijk te lenen en liesft ook de schulden zo snel als mogelijk terug te betalen is dit vandaag net hetgene we beter niet doen. De kunst is dan ook om maximaal deze lage rente in uw voordeel te benutten door voldoende passief in uw vermogen te integreren. De uitstaande schuld zal immers door de torenhoge inflatie automatisch in waarde afnemen, daaretegenover zal uw investeringsvastgoed door de inflatie in waarde toenemen. Het resultaat: Uw rendement neemt aanzielijk toe, en eigenlijk neemt uw risico af… uw vastgoed portefeuille wordt groter en dus zal er een grotere spreiding ontstaan.Tip: Activeer dood kapitaal. Heeft u reeds een mooie shculdenvrije waarde op een van uw onroerende goederen? Indien ja kunnen we vaak zonder het mobiliseren van cashgelden deze optimalisatie inmplementeren. Lage rente in uw voordeel benutten, uw vastgoedportefeuille uitbreiden en dit zonder hiervoor cashgelden aan te spreken.

Herbekijk samen met ons uw pensioenvoorzieningen
Door de lage rente halen zowat alle TAK21 spaarvoorzieningen geen rendement. U verliest dus ongemerkt een deel van uw pensioenkapitaal. Indien mogelijk is het dus zeker de moeite waard om te kijken of er alternatieven zijn om uw pensioen kapitaal al dan niet deels te heroriënteren naar iets dynamischere beleggingsvormen.

Wenst u een afspraak om dit samen te onderzoeken?

Contacteer ons