menu

Spaanse hypotheek: voordeliger voor de consument

Met de nieuwe hypotheekwet zal het voor de consument voordeliger worden om een Spaanse hypotheek af te sluiten. Zo zullen er een aantal kosten wegvallen en zal het gemakkelijker worden om een Spaanse hypotheek te wijzigen.

De inwerkingtreding van de nieuwe wet is voorzien in maart 2019. Daarom zal dit artikel alvast de voornaamste punten van de nieuwe wet omschrijven.

Kosten van een Spaanse hypotheek
In het verleden mocht u zo’n 4% aan extra kosten verwachten op het geleende bedrag. De zegelrechten op de Spaanse hypotheek vormden dan de grootste kost. De Spaanse regering besliste echter dat de banken deze belasting dienen te betalen, maar was onduidelijk over de andere kosten.

Om die reden schept de nieuwe wet duidelijkheid. Zo zal de consument vanaf maart 2018 slechts verantwoordelijk zijn voor de taxatiekosten van de woning waarop de hypotheek zal rusten. Reken hiervoor zo’n 250 à 400 euro.

Dit zal dus een aanzienlijke besparing zijn voor de ontlener, dit ten koste van de banken. Daarom blijft de vraag in welke mate de banken deze nieuwe kosten zullen (kunnen) doorrekenen aan de consument.

Geen minimale interestvoet meer
In bestaande hypotheken met een variabele interestvoet werd er een clausule opgenomen die een minimale interestvoet vastlegt. Hierdoor kunnen (oudere) leningen niet profiteren van de lage marktrente. Deze soort clauses worden vanaf maart 2019 verboden. De rente loopt dan gelijk met de Euribor. Op die manier is lenen in Spanje interessanter.
Lagere verbrekingsvergoedingen

Wanneer u een hypotheek vroegtijdig wenst te beëindigen, bijvoorbeeld omwille van een verkoop, kan dat mits het betalen van een verbrekingsvergoeding. In vergelijking met België zijn deze verbrekingsvergoedingen echter reeds gunstig.

Dankzij de hypotheekwet zullen er maximale percentages bestaan op het vroegtijdig terugbetalen van een lening. De percentages variëren van 0,25% tot 2% en zijn afhankelijk van de looptijd en de soort lening. Hierdoor zullen de verbrekingsvergoedingen nog lager zijn.

Maximale vergoeding voor contractwijzigingen
Indien u een hypotheek heeft met een variabele interestvoet, zult u goedkoper kunnen overstappen naar een vaste rentevoet. De maximale vergoeding voor de banken zal 0,15% op de lening bedragen.

Groene hypotheken
De zogenaamde ‘groene hypotheken’ zijn iets nieuw. Als u gaat lenen in Spanje voor een energie efficiënte woning zal de bank onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van zegelrechten. Dit betekent dat u wellicht goedkoper kunt lenen.

Lenen in Spanje: besluit
In theorie zal een Spaanse hypotheek goedkoper worden. De nieuwe wet bepaalt immers dat quasi alle kosten ten laste zijn van de banken. Daarnaast zijn ook de contractsvoorwaarden gunstiger voor de consument. De vraag blijft echter in welke mate de banken deze kosten zullen doorrekenen. Daarom is het belangrijk dat u de aanbiedingen van verschillende banken vergelijkt.
Welkom in onze vestiging in Spanje!

Welkom in onze vestiging in Spanje!

Ons nieuwe kantoor in Orihuela Costa is helemaal klaar om jou te ontvangen.
Klik om verder te gaan
Spaanse hypotheek: voordeliger voor de consument

Spaanse hypotheek: voordeliger voor de consument

Met de nieuwe hypotheekwet zal het voor de consument voordeliger worden om een Spaanse hypotheek af te sluiten. Zo zullen er een aantal kosten wegvallen en zal het gemakkelijker worden om een Spaanse hypotheek te wijzigen. De inwerkingtreding van de nieuwe wet is voorzien in maart 2019. Daarom zal dit artikel alvast de voornaamste punten van de nieuwe wet omschrijven.
Klik om verder te gaan
Kopen met een vennootschap in Spanje: praktische stappen

Kopen met een vennootschap in Spanje: praktische stappen

Wanneer u met uw Belgische vennootschap Spaans vastgoed wenst te kopen, zal uw vennootschap in Spanje actief worden. Dit betekent dat de vennootschap in Spanje geregistreerd moet worden in het handelsregister en bekend moet zijn bij de Spaanse fiscus. Dit artikel bespreekt de stappen die u dient te ondernemen vooraleer uw vennootschap onroerend goed kan kopen in Spanje.
Klik om verder te gaan