menu

Spaanse successierechten: berekeningswijze

Wanneer betaal ik Spaanse successierechten?
Erfgenamen zijn Spaanse successierechten verschuldigd wanneer zij inwoner zijn van Spanje of wanneer er zich onroerende goederen gelegen in Spanje in de nalatenschap bevinden.

Belastbare basis
Successierechten in Spanje worden berekend op basis van het erfdeel van de erfgenaam en niet op de gehele nalatenschap zelf. Er zijn evenwel verschillende verminderingen van toepassing die worden bepaald door de regio’s.

Let op: erfgenamen kunnen niet over de nalatenschap beschikken vooraleer zij de erfbelasting hebben betaald.

Spaanse successierechten voor residenten en niet-residenten.
Voor 2015 werden residenten en niet-residenten ongelijk behandeld in Spanje. Het Europese Hof van Justitie heeft Spanje hiervoor veroordeeld. Na 2015 heeft de Spaanse wetgever de erfbelasting aangepast, zodat er nu wel een gelijke behandeling bestaat en ook niet-residenten kunnen genieten van verminderingen. Daarnaast is er een recht op terugbetaling van de te veel betaalde belasting voor legaten voorafgaand aan 2015.

Tarieven
Spaanse successierechten worden belast via een progressief tarief vanaf 7,65% tot 34%.

Er zijn echter verschillende verminderingen mogelijk.
- De afstammelingen tot 21 jaar hebben een recht op belastbaar minimum vanaf 15.956,87 euro tot 47.858,59 euro, afhankelijk van de leeftijd.
- De erfgenamen in rechte lijn, eerste graad (kinderen en ouders) ouder dan 21 jaar en de langstlevende echtgenoot hebben recht op een belastbaar minimum vanaf 15.986,87 euro.
- Andere familieleden hebben recht op een belastbaar minimum vanaf 7.993,46 euro.

Dit zijn minimumvereisten. Elke regio kan het belastbaar minimum verhogen.
In de regio Valencia:
- De afstammelingen tot 21 jaar hebben een recht op belastbaar minimum vanaf 100.000 euro tot 156.000 euro, afhankelijk van de leeftijd en een bijkomende vermindering van 75% op het toepasselijke tarief.
- De erfgenamen in rechte lijn, eerste graad (kinderen en ouders) ouder dan 21 jaar en de langstlevende echtgenoot hebben recht op een belastbaar minimum van euro 100.000 euro en een bijkomende vermindering van 50% op het toepasselijke tarief.

In geval van permanente residentie in Valencia zal de belastbare basis van de gezinswoning verminderd worden met 95% met een maximumvermindering van 150.000 euro op voorwaarde dat:
- de erfgenamen in eerste graad en/of de overlevende echtgenoot ouder zijn dan 65 jaar en twee jaar voorafgaand aan het overlijden samenleefden met de erflater;
- het onroerend goed gedurende vijf jaar voorafgaand aan het overlijden werd gebruikt als gezinswoning.

In de regio Murcia
De afstammelingen in eerste graad onder de 21 jaar hebben recht op een vermindering van het belastingtarief van 99% op de gezinswoning. Afstammelingen ouder dan 21 jaar en de langstlevende echtgenoot kunnen genieten van een vermindering van 60% op het belastingtarief. Update: vanaf januari 2018 bedraagt de vermindering 99%.

In de regio Andalucië
In Andalusië wordt de belastbare basis van de gezinswoning verminderd met 99,99% in geval van permanente residentie in Spanje. Daarnaast geldt er een belastbaar minimum ten belope van 1.000.000 euro voor de erfgenamen in rechte lijn, de eerste graad (kinderen en ouders) en de langstlevende echtgenoot.
Welkom in onze vestiging in Spanje!

Welkom in onze vestiging in Spanje!

Ons nieuwe kantoor in Orihuela Costa is helemaal klaar om jou te ontvangen.
Klik om verder te gaan
Spaanse hypotheek: voordeliger voor de consument

Spaanse hypotheek: voordeliger voor de consument

Met de nieuwe hypotheekwet zal het voor de consument voordeliger worden om een Spaanse hypotheek af te sluiten. Zo zullen er een aantal kosten wegvallen en zal het gemakkelijker worden om een Spaanse hypotheek te wijzigen. De inwerkingtreding van de nieuwe wet is voorzien in maart 2019. Daarom zal dit artikel alvast de voornaamste punten van de nieuwe wet omschrijven.
Klik om verder te gaan
Kopen met een vennootschap in Spanje: praktische stappen

Kopen met een vennootschap in Spanje: praktische stappen

Wanneer u met uw Belgische vennootschap Spaans vastgoed wenst te kopen, zal uw vennootschap in Spanje actief worden. Dit betekent dat de vennootschap in Spanje geregistreerd moet worden in het handelsregister en bekend moet zijn bij de Spaanse fiscus. Dit artikel bespreekt de stappen die u dient te ondernemen vooraleer uw vennootschap onroerend goed kan kopen in Spanje.
Klik om verder te gaan